Tuân thủ các quy định hiện hành về kinh doanh bán hàng qua mạng, không bán rượu cho người dưới 18 tuổi, luật quảng cáo rượu. Nên RƯỢU 63 không có chức năng đặt hàng qua mạng mà quý vị vui lòng liên lạc qua điện thoại/Email, SMS, Zalo và Viber.

Sản phẩm của RƯỢU 63 không phục vụ cho người từ 18 tuổi trở xuống, phụ nữ đang mang thai. 

Tất cả nội dung (không bao gồm hình ảnh) của RƯỢU 63 khi Quý vị sử dụng cho mục đích thương mại vui lòng ghi trích dẫn nguồn. Với hình ảnh của RƯỢU 63, đó là công sức lao động và đầu tư miệt mài, nên khi Quý vị sử dụng cho mục đích thương mại vui lòng gửi email về địa chỉ: [email protected] để biết được thông tin bản quyền.

Trân trọng!

RƯỢU 63