Tại RƯỢU 63, chúng tôi coi trọng việc bảo vệ thông tin cá nhân của Khách hàng là ưu tiên hàng đầu.

Chúng tôi hiểu được mức độ quan trọng của bảo mật thông tin khách hàng, nên tất cả thông tin khách hàng chia sẻ, cũng sẽ đều được lưu trữ & bảo mật ở mức độ cao nhất có thể.

Chúng tôi coi sự tin cậy của Khách hàng là giá trị cao nhất. Vì vậy chúng tôi thu thập thông tin tối thiểu, khi có sự cho phép của Khách hàng và sử dụng thông tin này cho việc giao hàng, tư vấn sản phẩm, đổi trả. Chúng tôi không cung cấp thông tin của Khách hàng cho bên thứ ba.

Cảm ơn Quý khách đã & đang luôn đồng hành và ủng hộ chúng tôi.

RƯỢU 63

HTTPS://RUOU63.COM